VÄLKOMMEN!
Här på hemsidan hittar du information om Brf Kräftan 8

Denna vecka pågår bilningsarbete i fastigheten. Detta kommer att medföra en del oljud. Brunnar i skyddsrum måste åtgärdas.

Budget 2023: Årsavgiften kommer att höjas med 3%

Viktig information kring installerad ventilation i er bostad.

Tänk på att fönstren i din lägenhet bör underhållas 1-2ggr per år för att hålla länge. Information om hur du gör finns här.

Laddboxar för laddning av el-bil har installerats. Det finns nu sex p-platser för el-bil. Kontakta styrelsen om du är intresserad av en plats.