Värme

Vi utgår från Fastighetsägarnas riktlinjer när det gäller inomhustemperatur.
När det blir kallare än 15º utomhus startar värmesystemen i fastigheterna och värmer till rekommenderade 21º(+/- 1º).

Riktvärden/rekommendationer:

  • 16 grader: Lägsta tillåtna golvtemperatur
  • 18 grader:  Lägsta tillåtna lufttemperatur

Elementens termostater stänger värmen när rätt antal grader uppnåtts. När temperaturen i lägenheten är 20 grader eller mer ska elementen bli kalla.
Detta är alltså helt i sin ordning om temperaturen inomhus är rätt. Om termometern visar 20 grader eller mer är temperaturen i din lägenhet rätt.

Att tänka på när det gäller inomhustemperatur:
• Håll element fria från möbler och textilier så underlättar du värmespridning.

• Om du mäter temperaturen i din lägenhet; ha termometern mitt i rummet, en meter från golvet, inte nära fönster eller balkongdörr.

Om du vill vädra din lägenhet när det är kallt ute ska det ske snabbt och effektivt, max fem minuter. Annars finns risk att temperaturen i din lägenhet påverkas.