Kollektiv bostadsrättsförsäkring

Kräftan8 har en kollektiv brf-försäkring. Du behöver alltså inte ha denna del i din hemförsäkring.

Bostadsrättsförsäkringen gäller för dig som bostadsrättshavare och medlem i bostadsrättsföreningen.

Den kompletterar din hemförsäkring och ger ett skydd för de skador som inte ersätts genom föreningens fastighetsförsäkring.

Behöver du anmäla skada som täcks av den kollektiva bostadsrättsförsäkringen så kontakta Länsförsäkringar på telefonnummer 031-638000 och uppge vad som inträffat.

Föreningen kräftan 8 har organisationsnummer 769615-6004 som du behöver meddela vid din kontakt med länsförsäkringar.

Observera att du som enskild medlem ska behålla din hemförsäkring, det är bara bostadsrättstillägget som berörs av detta.