Miljöhuset

Det finns ett rymligt sophus med uppsättning för sortering och återvinning. Soporna hämtas varannan vecka. Miljöhuset öppnas med samma nyckel som entrédörrarna. Belysningen tänds genom en rörelsedetektor.

Vår förening har ett avtal med Mölndals Stad som innebär att vi skall sortera våra sopor enligt de anvisningar som finns i miljöhuset. Detta gör vi för att hålla nere kostnaderna för föreningen. Det är alltså inte så att man kan välja att sopsortera eller inte utan det är något vi alla skall göra.
När du skall slänga något läs noga på varje kärl var just det du skall slänga hör hemma.

  •  Batterier i den röda batteriholken längst in på väggen.
  • Grovavfall lämnas på Återvinningscentral.
  • Elektronik skall slängas på Kikås Återvinnings-central eller annan valfri återvinningscentral. Var och en ansvarar för att det egna avfallet transporteras dit.

Miljöhuset är ett gemensamt utrymme som vi alla får hjälpas åt att hålla ordning i. Det gör vi bäst om vi sorterar som vi skall och tar ansvar för vårt eget avfall som skall till återvinningscentral.