Ventilation

Friskluftsventiler som är installerade på yttervägg ska hållas öppna, detta för att skapa en jämn luftomsättning i bostaden och skapa ett bra inomhusklimat.
Frånluftsdon i badrum / hall får ej ändras då dessa är inställda för att få rätt balans på ventilationen.
Skulle dessa ändras så kan andra lägenheter påverkas negativt pga att varje trapphus har en gemensam fläkt.

Köksfläkt:
Denna kanal är en självdragskanal som är separerad ifrån systemet. Detta innebär att du som bostadsinnehavare har möjlighet att installera en köksfläkt som är motorstyrd. Något som är väldigt viktigt är att även installera ett kallrasspjäll för att inte få baksug och dra in friskluft genom kökskanalen.
Med denna typ av installation får du absolut bästa verkningsgrad/matosuppfång.
Om man har en kolfilterfläkt installerad och ej vill koppla på kanalen så kan man istället stänga kökskanalen tillsvidare.
I de lägenheter där man saknar fläkt överhuvudtaget rekommenderar vi att man monterar en paxfläkt med kallrasspjäll som är knappstyrd och används vid matlagning.

Summering: Kökskanal skall hållas stängd om man ej monterar en fläkt direkt på kanal, annars riskerar man att dra in matos ifrån grannen.