Porttelefon

I februari 2016 installerades nuvarande porttelefonsystem.

porttel         svarsapparat

                                                             manual till svarsapparaten