Systematiskt brandskyddsarbete

Fastigheten är utrustad med brandsläckare, brandfiltar och brandvarnare. Medlemmar ansvarar för att de har fungerande brandvarnare i sin lägenhet. (gärna en i varje rum)

Styrelsens åtgärder för att minska riskerna:

  • Regelbunden översyn av släckningsutrustning
  • Regelbunden kontroll av brandvarnare
  • Underlätta framkomligheten på gården för Räddningstjänsten

Trapphuset är en utrymningsväg!

Det är inte tillåtet att förvara egendom i trapphuset

 Att använda trapphuset som förvaringsutrymme kan, vid en eventuell brand, försvåra utrymning och räddningstjänstens arbete. Det är därför viktigt att trapphuset hålls fritt från egendom och skräp.

Det är inte tillåtet att förvara brännbart material i trapphuset

Brännbart material som förvaras i trapphus kan, vid en eventuell brand, orsaka rökutveckling. Röken är ofta giftig. Det kan leda till att trapphuset inte kan användas som utrymningsväg

Exempel på saker som inte får finnas i trapphuset:

Cyklar, sparkcyklar, leksaker , barnvagnsinsatser

Att ha rullator och barnvagnschassi i trapphuset kan i vissa fall godtas, under förutsättning att den inte hindrar utrymning.