Valberedning

Valberedningen väljs av föreningsstämman på ett år i taget. Valberedningens uppgift är att till nästkommande föreningsstämma föreslå valbara och lämpliga kandidater till föreningens förtroendeposter.

Medlemmarna i föreningen kan nominera kandidater under hela året. För att underlätta valberedningens arbete bör dock medlemmarna i god tid före stämman fundera över vilka personer man vill ha med i styrelsen och meddela valberedningen.

 

Valberedning: Pia Ahlström & Claes-Göran Alinder