Fönster

Har du problem med att fönstret inte går att öppna eller stänga så bör du kontakta lämplig hantverkare om du inte kan lösa det själv.

Bostadsrättshavaren svarar för underhåll och
reparationer av bland annat:

till fönster hörande beslag, gångjärn, handtag,
låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt
all målning förutom utvändig målning och kittning
av fönster.

Läs gärna information om underhåll av fönster från tillverkaren.