Fönster

Bostadsrättshavaren svarar för underhåll och
reparationer av bland annat:

till fönster hörande beslag, gångjärn, handtag,
låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt
all målning förutom utvändig målning och kittning
av fönster.

Läs gärna information om underhåll av fönster från tillverkaren.