Felanmälan

OBS! Läs föreningsstadgarna innan olyckan är framme så ni vet vad föreningen respektive bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för.

Vid icke akuta ärenden skall dessa felanmälas direkt till styrelsen snarast möjligt.
Anmälan sker då via:

 Vid ett akut fel i bostaden eller i fastigheten gör ni en felanmälan till:

Webbadress:                  www.hsb.se/molndal
E-post adress:               
felanmälan.molndal@hsb.se
Telefon:                            031-776 84 00  (bemannad mellan kl.9-12 och 13-15 måndag-fredag)

Vid akuta ärenden utanför kontorstid (kl. 15-09 året runt) ring Securitas på tel: 010-4705301.
Du behöver kunna uppge adress och bostadsrättsföreningens namn så att Securitas kan se i sina
instruktioner vad som gäller vid felanmälan för vår förening. Jour skall endast användas vid akut situation!

Med akuta ärenden avses till exempel:

  • Värme eller vattenbortfall
  • Strömavbrott (inte byte av säkringar eller elbortfall i delar av bostaden)
  • Akuta stopp i avlopp. (OBS! Tänk på att rören i lägenheten fram till fastighetens gemensamma rör är medlems ansvar, och kostnader för åtgärd av stopp i dessa betalas av medlem)
  • Vattenläcka
  • Boendestörning t.ex. mellan grannar

OBS! Vid brand eller personskada skall ni ringa larmnummer 112

 

Det är viktigt att tjänsterna används på rätt sätt så att onödiga kostnader inte uppstår för föreningen.

Är du tveksam, ring ändå. Tänk dock på att föreningen i efterhand kan komma att ställa krav på dig om det är en skada du orsakat eller som du själv ansvarar för att åtgärda som enskild medlem, enligt våra stadgar.